Lybech Landskab er af den overbevisning at by- og landskabsarkitekturen er med til at sikre den grønne omstilling og skabe en ny type af byer, hvor landskabet ikke er byens modsætning, men en integreret del af en generøs by. En by hvor der skabes plads til vandet, flora og fauna, mennesker og bygninger.

For at opnå dette er det vigtigt at der etableres dialog i alle udviklingsprojekter. Derfor skabes projekter ikke alene, men altid i samspil med andre. Processen er lige så vigtigt som målet, og det er vigtigt at der skabes gode udviklingsprocesser, så det bæredygtige projekt opstår. Derfor er inddragelse og samarbejde en stor del af fundamentet for Lybech Landskab.

Ydelser:

  • Lokale udviklingsplaner
  • Helhedsplaner
  • Områdefornyelseprogrammer
  • Strukturplaner
  • Forarbejde til lokalplaner

Seneste opgaver:

  • Lokale udviklingsplaner for Ravnkilde og Øster Hornum. I samarbejde med Bregenov Architects. Kunde: Rebild Kommune
  • Helhedsplan Dibbelsbjerg og Askbakke, Rønde. Kunde: Syddjurs Kommune
  • Helhedsplan ny by Gødstrup, Gødstrup. Kunde: Herning Kommune

Visualisering udarbejdet af Reværk i udviklingen af ny by Gødstrup